Merkez Bankası 2024’te 12 kez toplanacak

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), 2024 yılı Para Politikası metnini yayımladı. Metinde parasal sıkılık ve parasal aktarımın, likidite gelişmeleri yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile destekleneceği belirtildi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, TCMB’nin temel politika aracı olmayı sürdüreceği bildirildi. Öte yandan Para Politikası Kurulu’nun (PPK), önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024 yılında 12 toplantı yapacağı ifade edildi.

Metinde şu ifadeler öne çıktı:

“Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi, enflasyonu Enflasyon Rapor’larında öngörülen patikaya, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacaktır.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesindeki yedi günlük süre “sessiz dönem” olarak adlandırılmakta olup, bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK’ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır.

TCMB, uluslararası etki alanını genişletmek amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve platformlar ile diğer merkez bankaları gibi yurt dışı paydaşlarıyla etkin iletişimini sürdürecektir. Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda teknik sunumların yapılacağı Yatırımcı Günleri düzenlenecektir.

Mevcut makroihtiyati çerçevenin tüm bileşenlerinin enflasyon, faizler, , rezervler, beklentiler ve finansal istikrar üzerindeki yansımaları değerlendirilerek ve etki analizlerine dayanılarak sadeleşme süreci 2024 yılında da devam edecektir.

Yabancı para yükümlülükler üzerinden menkul kıymet tesisinin kademeli olarak azaltılmasına devam edilecektir. KKM hesaplarından Türk lirası hesaplara geçişin güçlenmesiyle bu alandaki düzenlemelerde de sadeleşme yapılacaktır.

Kredi kompozisyonunun dezenflasyon sürecini ve makroekonomik dengeleri gözetici bir çerçevede şekillenmesi sağlanacaktır. Finansal koşullardaki sıkılaşmanın, finansmana erişim üzerindeki ikincil etkileri yakından takip edilecek, seçici kredi politikaları özellikle yatırım, üretim ve ihracata yönelik faaliyetleri destekleyecek şekilde sürdürülecektir. Bu süreçte, sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecektir.
2023 yılında ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limiti 3 milyar TL’ye yükseltilmiş, toplam faiz maliyetine üst sınır getirilmiş ve kredi kullanımı kapsamında döviz alımı yapmama ve ihracat bedeli satış koşullarında kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. 2024 yılında da ihracatçı firmaların finansman koşullarını iyileştirmek ve finansmana erişimlerini desteklemek amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ilave kolaylaştırıcı adımlar atılabilecektir.

12 TOPLANTI OLACAK

TCMB’nin para politikası yol haritasında 2024’te 12 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşeceği ifade edildi. Söz konusu toplantı tarihleri, 25 Ocak 2024, 22 Şubat 2024, 21 Mart 2024, 25 Nisan 2024, 23 Mayıs 2024, 27 Haziran 2024, 25 Temmuz 2024, 22 Ağustos 2024, 19 Eylül 2024, 17 Ekim 2024, 21 Kasım 2024, 26 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x