Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerine toplamda 450 sanatçı alımı gerçekleştirecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sanatçı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 SANATÇI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacaktır.

b) Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

c) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Özel müzik ve dans eğitimi alanların da, bu eğitimi aldıklarına dair belgeleri başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenen özgeçmişlerini başvuru sırasında pdf formatında “Ek Dosya” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar, sınav başvurusunda hangi branş için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar tek bir branş için tercihte bulunacaklardır. Aynı branşta olmak kaydı ile birden fazla Orkestra, Koro ve Topluluk için başvuruda bulunulabilecektir.

f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Başvuru işleminin zamanında, hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar sınava giremeyecek ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

i) Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirilmesi gerekmektedir.

j) Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

k) Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapıs (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x