Solaklığa Övgü…Araştırmalar Solakların Daha Yaratıcı Olduğunu Söylüyor…

Araştırmacılar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun neden solak olduğunu tam olarak bilmiyor. Ancak bazı çalışmalar, solaklığın nasıl ve ne zaman belirlendiğine dair ipuçları sunuyor.

Solak insanlar diğer insanlara göre daha yaratıcı olmuşlardır
Bilim insanları bir yüzyıldan fazladır insanların baskın elleri hakkında araştırma yapıyor ve insanların beyinlerinin ne kadar farklı çalıştığı hakkında çok şey gösterebileceğini keşfettiler.Araştırmacılar, yaratıcılığın nasıl düşündüğümüzün bir ölçüsü olduğunu ve bu yüzden beynimizin içinde olduğunu söylüyor. Yani solak insanların daha yaratıcı olduğuna dair herhangi bir kanıt sinir devrelerimizde gizleniyor olmalı.

Solak insanların beyinleri sağlak insanların beyinlerinden farklı
Solak insanların beyinlerinin aslında sağlak insanların beyinlerinden farklı olduğu ortaya çıktı.
Daha açıklayıcı olmak gerekirse, Drexel Üniversitesinden nöropsikoloji profesörü Eric Zillmer, sağlaklardan daha az tek taraflı beyin eğilimi (beyin lateralizasyonu) gösterdiklerini söylüyor.Beyin lateralizasyonu, insan beyninin kendi fonksiyonları olmak üzere sağ yarımküre ve sol yarımküre adında iki yarım küreye bölündüğü fikridir. Sol taraf genellikle konuşma, yazma aritmetiği, dil ve anlama ile ilişkilendirilmişken sağ taraf yaratıcılık, müzikal beceriler ve sanatsal anlatımı kontrol etmektedir.

Solak olan insanlar sağlak olan insanlara göre daha avantajlı sayılıyorlar
Sağ yarım kürenin belirli bir soruna karşı benzersiz çözümler üretebilme yeteneği olan ıraksak düşünme ile ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. (Iraksak düşünme, mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar üretmeyi içermektedir.) Yani, Eric Zillmer, eğer solaklar beynin o tarafını kullanmaya daha yatkınlarsa potansiyel olarak yaratıcı sağ beynin problem çözmeye erişimini kolaylaştırabilir, diyor.
Solakların daha yaratıcı olma ihtimalleri onların sürekli olarak sağlaklar için tasarlanmış bir dünyaya ayak uydurmaya çalışmalarından kaynaklanıyor olabilir.
Daydreamers şirketinin ortak kurucusu ve klinik psikoloji araştırmacısı Katina Bajaj, bu solaklara hayal güçlerini daha sık kullanmak için fırsat sağlıyor ve bu özelliğin insanların yaratıcı olmasına yardımcı olabildiğini söylüyor.
‘’Yaratıcı beynimiz yeni alışılmadık deneyimler yaşarken kullanılır. Çünkü solak insanlar sürekli farklı düşünmelerini gerektiren bir dünyada yönlerini bulmaya çalışıyorlar, hayal güçlerini daha sık kullanıyorlar.’’ Yani solak olmak otomatik olarak sizi daha yaratıcı yapmıyor ama beyniniz gelişip uyum sağladıkça daha yaratıcı olan bir düşünme şekli benimseyebilirsiniz.

Solak insanlar neden var?
Araştırmacılar insan popülasyonun yaklaşık %10 ‘unun neden solak olduğunu bilmiyor. Ama bazı çalışmaların baskın ellerin nasıl ve neden belirlendiği hakkında fikirleri var.
Bir çalışmada, araştırmacılar rahimde bebeğin hangi elle hareket ettiklerine bakarak hangi elini baskın kullanacağını belirleyebileceklerini buldular.
Çoğu solak insan dil içeren görevlerde beynin sağ tarafını daha aktif kullanıyorlar.
2020’de yapılan daha yakın bir araştırmada baskın elin kısmen aileden geçtiğini ve genetik faktörlerle belirlenebileceğini buldu.
Ama Zillmer çevresel faktörler görmezden gelinemez diyor. Örneğin solak bir ebeveyne sahip bir çocuk anne karnında tercih ettiği el ,fark etmeksizin anneyi taklit ettiği için solak olabilir. ‘’Büyük olasılıkla bu durum genlerin dışa vurumudur. Ama beynin esnekliği yüzünden küçük etkilerle baskın eli değiştirmek mümkün.’’ diyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir