CHP’li Gökan Zeybek’ten ‘İstanbul Yasası’ önerisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye dek 50 binin üzerinde yurttaş hayatını kaybederken 100 bini aşkın yurttaş da yaralandı.

TBMM’de oluşturulan komisyonda konuşan CHP’li Gökan Zeybek değerlendirmelerde bulundu. Zeybek Anayasa değişikliğinin yanı sıra “İstanbul Yasası” çağrısında bulundu.

Zeybek’in önerileri şu şekilde:

“İSTANBUL YASASI GEREK”

Büyükşehir ve İlce Belediyeleri İmar ve Şehircilik Birimleri ile ÇŞİDB, UAB, TOKİ, Sanayi ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin İstanbul Planlama Otoritesi altında birleştirilmesi,

İstanbul’un Altyapı ve Ulaşım Sistemleri ve Lojistik Ağlarının, Üretim Alanları ve Doğal Kaynaklarının Uzun Devreli Gelişim Stratejilerini Yayınlama ve Yatırım Programlarının Hazırlanması Yetkisi (ÇŞİDB, UAB),

Belediyelerin depreme hazırlık kapsamında geliştireceği fiziki ve sektörel plan ve projeleri onaylayarak, uygulamalarını kolaylaştıracak izinleri düzenlemek ve uygulama sürecine nezaret etmelidir.

“ANAYASAL DÜZENLEMELERE İHTİYACIMIZ VAR”

İmar Affı ve İmar Barışı Uygulamaları Anayasayla yasaklanmalıdır.

Afetlerde Devletin Ödev ve Sorumluğu Anayasa’da tarif edilmelidir.

“İMAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ŞART”

İmar Kanunu çağın ve tekniğin güncel ihtiyaçlarına uygun olarak ivedilikle yenilenmelidir.

İmar Kanununda Denetim Sistemi bütüncül olarak yapılanmalıdır.

Denetimsiz yapılaşmaya cezaiyi müeyyideler arttırılmalıdır.

1999 yılından önce yapılan ve hala yürürlükte olan imar planları, güncel jeolojik – jeoteknik etütlere göre revize edilmelidir.

Toplanma Alanları, Geçici Barınma Alanları ve 1. Derece Tahliye Koridorları imar planlarına işlenmelidir. Bunlarla ilgili plan değişikliği yapılması yasaklanmalıdır.

Tüm yapıların deprem güvenlik sertifikası (yapı kimlik kartı) belediyelerce çıkarılmalı, yapı üzerinde ve dijital ortamda açık veri olarak sunulmalıdır.

Zemin Katında ticari işletme bulunan tüm yapılar, yapı güvenliği açısından her yıl bağlı oldukları ilçe belediyelerince denetlenmelidir.

“İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZE EDİLMELİ”

100 adetten fazla bağımsız bölüm bulunan veya 2000 m2 den büyük parsellerde deprem konteyneri konulması zorunlu kılınmalıdır.

Asma kat düzenlemesi kaldırılmalıdır.

Çıkmalar sınırlandırılmalı ve 5 kata kadar yapılarda en fazla 1 metre çıkma yapılabilmelidir.

2 kattan fazla katı olan yapılarda bodrum katı zorunlu tutulmalıdır.

Deprem Toplanma Alanı, meydan ve park olarak belirlenmiş alanlarda tuvalet, kanalizasyon, fosseptik, temiz su vb. temel ihtiyaçların altyapı imalatlarının tesis edilmesi zorunlu kılınmalıdır.

12 Ağustos 2001 tarihinden önce yapılmış olan yapıların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği şartlarına uygun hale getirilmemiş olanlarına yapı kullanma izin belgesi verilmemelidir.

“İSTANBUL YAPI GÜÇLENDİRME YÖNETMELİĞİ REVİZYON ÖNERİLERİ”

Yapının tamamı kaçaksa ve mühendislik hizmeti almamışsa güçlendirme şartı getirilmelidir.

Yapı kayıt belgesi (yapı statiği açısından risk taşımayan nedenlerden dolayı belge alanlar hariç) alanlar da dahil olmak üzere tüm ruhsatsız yapılar, güçlendirme yapmamaları durumunda ilgili belediyesince yıkılmalıdır.

Yönetmelik esaslarına göre riskli olduğu belirlenmiş olup güçlendirilmesi mümkün olan yapılar için talep edilmesi durumunda güçlendirme izni verilmelidir.

Yapının tamamı veya bir kısmı imar planlarında donatı alanlarında bulunan riskli yapılara güçlendirme izni verilmemelidir.

“İSTANBUL BİNA MUAYENE VE KONTROL ESASLARI”

Hızlı bina taraması, riskli yapı analizinden önceki aşama olarak yönetmeliğe girmeli, tüm yapı stokunun depreme karşı kırılganlığı bu yöntemle tespit edilerek riskli yapı analizine sevki uygun görülenler için 6306 sayılı Kanunun hükümleri uygulanması esas olmalıdır.

İstanbul’daki tüm yapıların 5 yılda bir kontrol edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmelidir.

Kontrolü yapılan binalara Muayene ve Kontrol Sertifikası hazırlanmalı, bina girişlerinde asılmalıdır.

“AFET YASASI YENİLENMELİDİR”

6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’da Bakanlığa verilen yetkiler büyükşehir belediyelerine de tanınmalıdır.

Afet İmar Yüksek Kurulu Yönetmeliği hazırlanmalıdır

Bütünleşik Afet Haritaları Yönetmeliği hazırlanmalıdır.

Afet Riskli Alanlar Uygulama Yönetmeliği Hazırlanmalıdır. Riskli Alanlarda Kademelenme ve Öncelikle Sistemi başlatılmalıdır.

Ulusal Afet Eylem Fonu Yönetmeliği hazırlanmalıdır.

Afete maruz alanlarda bulunan taşınmazların taşınması ve yenilenmesi veya işlev değişikliği durumuna göre kamunun farklı tasarruflar geliştirebilmesi için yeni araçlar tanımlanmalıdır.

“TMMOB YASASI YENİLENMELİDİR”

Mimar, mühendis ve şehir plancılarının meslek yaşamlarında mesleki yeterlilikleri ve yetkinliklerinin güncel kalması, belirli akreditasyonlarla mesleki yetkinliklerini kanıtlayabilmelerine yönelik bir uygulama hayata geçirilmelidir.

Mesleki sorumluluk sigortası uygulaması hayata geçirilmelidir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Türkiye Genelinde ilk 150 bin’e giremeyen öğrencilerin bu bölümlere girişi sınırlandırılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir